Servis

V rámci našich služieb zaisťujeme predovšetkým servis plynových horákov RIELLO. Ďalej zabezpečujeme servis pre všetky nami dodané zariadenia a rôznorodé zariadenia z odboru spaľovacej techniky a vykurovania. Našu servisnú činnosť možno rozdeliť na záručný a pozáručný servis.

Záručný servis

Záručný servis horákov a spaľovacej techniky je služba vzťahujúca sa len na nami dodané zariadenia podliehajúce záruke. Servis je vykonávaný v rámci pravidelnej kontroly či údržby zariadení alebo v prípade poruchy zariadenia vplyvom chyby materiálu.

Pravidelný záručný servis je podmienkou pre možnosť uplatniť záruku v prípade poruchy zariadenia vplyvom chyby materiálu a je nevyhnutné ho vykonávať aspoň raz ročne na akomkoľvek nami dodanom zariadení. Cieľom tejto pravidelnej kontroly a údržby zariadení je vhodne sa starať o jednotlivé komponenty tak, aby bolo zariadenie po dobu záruky v garantovanom, celkovo vhodnom a optimálnom prevádzkovom stave.

Ďalej je nevyhnutné dodržiavať odporúčanú prevádzku zariadenia, riadiť sa pokynmi našich pracovníkov, vhodne a pravidelne udržiavať zariadenie nad rámec záručného servisu podľa pokynov servisných pracovníkov a dbať na vhodnú manipuláciu so zariadením.

Pozáručný servis

Pozáručný servis sa vzťahuje na rôzne zariadenia spadajúce do okruhu našej činnosti z odboru spaľovacej techniky a vykurovania, ktoré už nepodliehajú záruke.